GAP Bölgesi Hidroelektrik enerji projelerinin son durumu nedir?

(Sıkça Sorulan Sorular Ana Sayfa)

 

GAP Bölgesi Hidroelektrik enerji projelerinin son durumu nedir?

GAP kapsamında, 2006 sonu itibariyle 8 hidroelektrik santrali tamamlanmış; santral kurulu güçleri itibariyle hidroelektrik enerji projelerinin % 74'ü gerçekleşmiştir. Bu çerçevede GAP, belli bir süreden beri Türkiye ekonomisine ve Bölge halkının refahına doğrudan katkı sağlamaktadır.

Karakaya, Atatürk, Batman, Kralkızı, Dicle, Birecik ve Karkamış hidroelektrik santrallerinin işletmeye alınışından 2006 yılı sonuna kadar yaklaşık 274.3 milyar kilovat-saat elektrik enerjisi üretilmiş ve ülkemizin enerji ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanmıştır. Üretilen bu enerjinin parasal değeri 16.5 milyar ABD Doları'dır (1 kWh=6 cent).

Türkiye'de 2006 yılında üretilen 44 milyar kilovat-saatlik hidroelektrik enerji içinde, GAP 21 milyar kilovat-saatlik hidroelektrik üretimiyle % 48.5’lik bir paya sahiptir.

Yine 2006 yılında Türkiye’nin 175.7 milyar kilovat-saatlik toplam enerji üretimi (termik, hidrolik ve rüzgar) içinde GAP’ın payı % 12.2 olmuştur.

Başa dön

 

GAP Kapsamındaki HES’lerin Kümülatif Elektrik Üretimi (milyar kWh) (*)

Baraj ve HES

İşletmeye Geçiş Yılı

Elektrik Üretimi

Karakaya Barajı ve HES

1987

143.8

Atatürk Barajı ve HES

1993

111.2

Kralkızı Barajı ve HES

1998

1.0

Karkamış Barajı ve HES

1999

2.6

Dicle Barajı ve HES

1999

1.1

Birecik Barajı ve HES

2000

13.1

Batman Barajı ve HES

2003

1.5

Toplam

274.3

Kaynak: TEİAŞ Genel Müdürlüğü
(*) 2006 yılı sonu itibariyle

Başa dön

 

GAP'ın Hidroelektrik Getirisi (2006 Yılı)

 

Milyar kWh

Eşdeğeri milyon $

Karakaya

8.6

516

Atatürk

8.9

533

Kralkızı

0.1

7

Karkamış

0.4

28

Dicle

0.2

13

Birecik

2.7

160

Batman

0.5

31

GAP

21.4

1 288

Kaynak: TEİAŞ Genel Müdürlüğü

Başa dön

 

Enerji Üretiminde Türkiye-GAP Karşılaştırması (milyar kWh)

Yıl

Türkiye

GAP

GAP/Türkiye

Termik

Hidrolik

Rüzgar

Toplam

Hidrolik

Hidrolik (%)

Toplam (%)

1995

52.6

32.0

 

84.6

16.1

50.0

19.0

1996

54.5

40.4

 

94.9

19.3

48.0

20.0

1997

63.3

39.8

 

103.1

19.4

48.7

18.8

1998

68.7

42.2

 

110.9

20.1

47.5

18.0

1999

81.8

34.6

 

116.4

14.8

42.7

12.7

2000

94.2

30.9

 

125.1

12.1

39.2

9.7

2001

99.0

24.0

 

123.0

11.5

47.9

9.3

2002

95.4

33.7

 

129.1

12.4

36.8

9.6

2003

104.8

35.3

0.06

140.1

15.3

43.3

10.9

2004

104.0

46.1

0.06

234.0

22.4

48.7

14.8

2005

121.9

39.6

0.06

161.5

18.7

47.2

11.6

2006

131.4

44.2

0.13

175.7

21.4

48.5

12.2

Kaynak: TEİAŞ Genel Müdürlüğü

Başa dön


--> 'use strict';