teritorijalna organizacija

Organi Pokrajine
Regionalna saradnjaNajave događaja
Vesti aktuelnosti

POSLEDICE NATO RAZARANJA

 

prava i položaj nacionalnih manjina turizam obrazovanje i nauka
teritorijalna organizacija privreda sport
kultura mediji
o Vojvodini


Stanovništvo
Prava i položaj nacionalnih manjina
Obrazovanje i nauka
Kultura
Mediji
Privreda
Turizam
Sport

Osnovno o Vojvodini
 
Teritorija Republike Srbije severno od reka Save i Dunava naziva se Vojvodina.
Površina Vojvodine iznosi 21506 km2.

Udaljenost izmedju najsevernije i najjužnije tačke je 169 km, a između najistočnije i najzapadnije tačke 217 km.

Vojvodinu presecaju tri velike plovne reke: Dunav, Sava i Tisa, koje njenu teritoriju dele na tri oblasti: Srem, Banat i Bačku.
Banat i Bačka su izrazito ravničarske oblasti, s tim što se u jednom delu Banata pružaju ogranci Karpatskih planina, dok se u Sremu prostire niska planina Fruška gora.
 
Vojvodina ima kontinentalnu klimu i nalazi se u umerenom pojasu.
Izrazito je poljoprivredni region.

--> 'use strict';