Zoologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
Corona_2

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Bananfluga

Varmare klimat kan göra djur sterila

I en ny studie varnar Rhonda Snook, tillsammans med andra forskare, för att infertilitet hos hannar, orsakad av värme, kan göra att arter försvinner på grund av klimatförändringar vid lägre temperaturer än tidigare beräknat.

Två vargar

Para sig med släktingar? I naturen är det helt okej

Inavel är skadligt och bör undvikas under alla omständigheter. Det är utgångspunkten för dagens forskning om evolution och hundratals vetenskapliga studier. Men en ny studie vid Stockholms universitet, publicerad i Nature Ecology and Evolution, visar att frågan egentligen är mycket mer komplicerad.

Photo: T. Fransson

Unik studie av den ovanliga flyttfågelrutten mellan Europa och Indiska halvön

Forskare vid Zoologiska institutionen och Naturhistoriska riksmuseet har tillsammans med andra forskargrupper publicerat den första detaljerade studien av rosenfinkens hittills rätt okända Indo-Europeiska migrationsrutt.

Photo: L Dalén

Världens äldsta DNA

Världens äldsta DNA kommer från mammutar i Sibirien och är 1,2 miljoner år gammalt. En internationell forskargrupp ledd från Centrum för paleogenetik, SU och Naturhistoriska riksmuseet har funnit gammalt DNA i prover från några mammutars tänder.

N Kolm

Flockbeteenden kan evolvera snabbt

En ny studie ledd av Niclas Kolm och publicerad i Science Advances har använt selektivt urval för att undersöka evolutionen av flockbeteenden och vilka andra beteenden som påverkas när "en guppy blir till en sardin".

OL

En ny bok om spelteori för biologer

Olof Leimar vid Zoologiska institutionen är medförfattare på en ny bok om spelteori för biologer som Oxford University Press just har publicerat. Boken ger nya perspektiv på hur man kan tillämpa matematiska modeller på djurs beteenden.

Photo: D Wheatcroft

Hur lär sig flugsnapparen den egna artens sång?

Hur går det till när flugsnappare lär sig sjunga? Styrs det av genetiken eller påverkas sången även av miljön runtomkring? Det vill David Wheatcroft ta reda på i ett forskningsprojekt på Tovetorps  forskningsstation.

Linda

Forskare vill avhjälpa bristande ambition i FN:s mål för biologisk mångfald

FN:s globala mål för biologisk mångfald saknar indikatorer för genetisk mångfald hos vilda växter och djur menar Linda Laikre tillsammans med en större grupp forskare. Nu har forskarna tagit fram förslag på tre indikatorer för att följa förändringar av genetisk mångfald globalt.

John article

Olika ägg föredrar olika spermier

Kvinnors äggceller avger kemiska signaler för att locka till sig spermier. Ny forskning från Stockholms universitet visar att äggcellen genom signalerna kan välja spermie. Olika kvinnors ägg attraherar olika mäns spermier – och föredrar inte alltid partnerns

Tovetorp sve
Zootis Twitter
lediga anställningar
Bolin Centre
masterarbete

Interninformation

--> 'use strict';