1-                          TERÖR GRUPLARI

 

TÜRKİYE'DE HALEN FAALİYETLERİNE DEVAM EDEN

BAŞLICA TERÖR  ÖRGÜTLERİ

 

 

1.     Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C)  

2.     Türkiye Kominist Emek Partisi / Leninist (TKEP/L)

3.     Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB)  

4.     Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu( TKP/ML-TİKKO)

        a)Doğu Anadolu Bölge Komitesi (DABK)

        b)Batı Anadolu Bölge Komitesi (BABK)-(KONFERANS)

7.     Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP)           

8.     Kürdistan İşçi Partisi (PKK-KADEK)

9.     Kürdistan Devrim Partisi (PŞK)

10.   Kürdistan Demokrat Partisi/Bakur (KDP/Bakur)

11.   Hizbullah

12.   Hilafet Devleti (HD)

13.   İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C)

14.   Tevhid-Selam (Kudüs Ordusu)