Экология и промышленность — Енциклопедія Сучасної України

Экология и промышленность

«ЭКОЛО́ГИЯ И ПРОМЫ́ШЛЕННОСТЬ» – науково-виробничий журнал. Виходить щоквартально від 2004 у Харкові. Засн. і видавець – Укр. наук.-тех. центр з технології та обладнання, обробки металів, захисту навколишнього середовища та використання вторин. ресурсів для металургії та машинобудування «Енергосталь». Висвітлює питання екол. законодавства, наук.-тех. проблеми захисту довкілля, енергозбереження, утилізації відходів у пром-сті. Матеріали друкує укр. та рос. мовами; наклад 600 прим. Гол. ред. – Д. Сталінський (від 2004).

О. Л. Файнштейн


Покликання на статтю