Бельгард Олександр Люціанович — Енциклопедія Сучасної України

Бельгард Олександр Люціанович

БЕЛЬГА́РД Олександр Люціанович (21. 09(04. 10). 1902, с. Ландварово Вiлен. губ., нині Литва – 22. 08. 1992, Днiпропетровськ) – геоботанiк, лiсознавець, еколог. Д-р біол. н. (1947), проф. (1948). Держ. нагороди СРСР. Закiн. Днiпроп. IНО (1927). Працював у Дніпроп. ун-ті (1928–41; 1944– 87): доц., зав. каф. геоботанiки та систематики вищих рослин, проф. (від 1971). Був організатором комплекс. експедицiї Днiпроп. ун-ту з вивчення лiсiв степ. зони, яка об'єднала наук. зусилля низки кафедр (геоботанiкiв, ґрунтознавцiв, гiдрологiв, зоологiв, географiв, фiзикiв та iн.). Зібраний гербарій (бл. 10 000 аркушів) зберігається у Дніпроп. ун-ті. Під кер-вом Б. Присамарський геоботан. та гiдрол. пункт спостереження перерiс у Присамар. бiосфер. стацiонар (у серед. течії р. Самара). Нинi це Екол. монiторинг. центр на Пд. України, база вироб. практики студентiв, аспiрантiв та науковцiв. Б. – продовжувач iдей Г. Висоцького, кер. наук. школи Днiпропетровщини в галузi степ. лiсознавства та заг. екологiї. Вивчав типології природ. та штуч. лісів степ. зони, запропонував вивчення екоморф (екол. аналіз рослин. покриву) амфіценозів, екол. та геогр. відповідності ліс. рослинності умовам місцезростання, проводив екол. аналіз рослин. покриву.

Пр.: Лесная растительность Юго-Востока УССР. К., 1950; Руководящие принципы естественных и искусственных лесов степной зоны УССР. К., 1952; О структуре искусственных лесов степи. Х., 1960; Введение в типологию искусственных лесов степи. Х., 1960; Степное лесоведение. Москва, 1971.

Літ.: Липшиц.

А. П. Травлєєв


Покликання на статтю