[PDF][PDF] ЕКОЛОГІЯ ТА ІНВАЙРОНМЕНТОЛОГІЯ: СТАНОВЛЕННЯ НАУК І СТРУКТУРУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ДМ Гродзинський, ПС Гнатів - ЖУРНАЛ АГРОБІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ - lnau.lviv.ua
Критично проаналізована теперішня ситуація навколо науково-методологічної і
навчальнометодичної проблематики поглиблення екологічних знань, екологізації сфер
людської діяльності, зокрема освітньої галузі. Окреслені світові тенденції та основні
риси теперішнього становища в екологічній освіти в Україні. Обґрунтована необхідність
виходу на світові стандарти вивчення й оцінки стану довкілля. Наголошена
необхідність методологічного структурування й удосконалення нової в Україні, але …