O NAMA

Velika Masonska Loža Srbije (VMLS) je samostalna, suverena i regularna slobodnozidarska organizacija koja je posvećena čistoj i blistavoj ideji Slobodnog zidarstva, onako kako je ona zamišljena i klesana kroz vekove, i kodifikovana u Andersonovoj Konstituciji i Starim dužnostima iz 1723. godine.

Osnovana je 8. juna 2006. godine u Beogradu, pod imenom „Velika Ujedinjena Loža Srbije“. Tim činom ostvarena je želja dela Braće iz tri tadašnja velika Bratstva u Srbiji da se ujedine i objedine svoj masonski rad. Na Redovnoj Skupštini 2008. godine Bratstvo je donelo odluku o promeni imena Velike Lože u „Velika Masonska Loža Srbije“.

Tokom 2009. godine uspostavljeni su prvi bratski kontakti sa Braćom iz Velike Nacionalne Lože Slobodnih Zidara Italije 1805 (Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d’Italia 1805). Usledilo je bratsko prepoznavanje i želja za zajedničkim radom, za kojim je usledila i razmena Patenata o uzajamnom priznanju 2011. godine.

Na zasedanju Konfederacije Velikih Loža Mediterana i Južne Evrope, 21. maja 2011. godine u Sofiji, Velika Masonska Loža Srbije je prihvaćena kao punopravni član ovog međunarodnog slobodnozidarskog saveza. Ulaskom Velike Masonske Lože Austrije u Konfederaciju 2013. godine, ali i usmerenjem Braće na širi geografski i duhovni prostor, stvorila se potreba da Konfederacija promeni svoje ime u „Konfederacija Velikih Loža Evrope i Mediterana“ (CGLEM), koje nosi i danas.

Sadašnja generacija Braće naše Velike Lože, u želji da okrene stranicu u svojoj istoriji i simbolički označi novi početak u radu Velike Lože, uputila je molbu Bratstvu Velike Nacionalne Lože Slobodnih Zidara Italije 1805, sa kojim je u posebno bliskim odnosima, da posveti našu Veliku Ložu. Posvećenje naše Velike Lože obavljeno je 25. oktobra 2014. godine u Beogradu, u jedinstvenom obredu “Polaganja Kamena temeljca u Solomonov Hram“ kada su Veliki Oficiri Velike Nacionalne Lože Slobodnih Zidara Italije 1805, predvođeni Uvaženim i Moćnim Velikim Majstorom Br. R. I. posvetili Kamen temeljac Velike Masonske Lože Srbije.

Osvećenje Kamena temeljca VMLS, Beograd 25.10.2014.
Danas Bratstvo „Velike Masonske Lože Srbije“ čine tri Prave i Potpune Lože koje rade pod njenom zaštitom: Loža br. 1 “Pobratim”, Loža br. 2 “Vaseljena” i Loža br. 3 “Istina”.

Braća „Velike Masonske Lože Srbije“, među kojom se nalaze i slobodni ljudi na dobrom glasu koji su učestvovali u obnavljanju Slobodnog zidarstva u Srbiji početkom devedesetih godina prošlog veka, odabralo je da prema Svetlosti ide u svojoj koloni, postojano i čistog srca, svesno da na tom putu nema žurbe i prečica, istovremeno uvažavajući svu drugu Braću u Srbiji i svetu koji slede iste ideale i vrednosti.

U doba kada se čitav svet i naša civilizacija suočavaju sa velikim promenama i izazovima, zadatak je Masonerije da, ostajući verna svojim temeljnim vrednostima i idealima, pronađe svoje mesto i ulogu u savremenom svetu. Poštujući svakog čoveka, jer mi se zalažemo za bratstvo svih ljudi, i razumevajući pripadnost našoj Ideji samo kao jedan od izbora u mnoštvu izbora sa kojima se suočava svaki slobodan čovek u 21. veku, smatramo da ispravan put i primaran cilj Slobodnog zidarstva nije u masovnosti po svaku cenu već u kvalitetu ljudi koji sačinjavaju Bratski lanac, radu na samima sebi, okrenutosti duhovnosti i ezoteriji, uz stalno preispitivanje našeg rada. To je izbor našeg Bratstva i „put koji smo odabrali“.

Za ljude koji dele iste vrednosti i ideale vrata našeg Hrama su otvorena! Zato, ako tragate za Mudrošću, Snagom i Lepotom, približili ste se cilju!

Velika Masonska Loža Srbije upisana je u Registar društvenih organizacija i političkih organizacija kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije, rešenjem br. 130-024-00-00458/2009-07.