Numbers - Nómesōs

1 m. oinos, f. oinā, n. oinom 11 oindekṃ
2 m. dwo, f. dwā, n. dwoi 12 dwodekṃ
3 m. trejes, f. tresṛes / trisores, n. trī 13 tridekṃ
4 qetwor 14 qetwdekṃ
5 penqe 15 penqedekṃ
6 seks / sweks 16 seksdekṃ
7 septṃ 17 septdekṃ
8 oktō 18 oktōdekṃ
9 newṇ 19 newdekṃ
10 dekṃ 20 wīk
21 wīkoinos / oinoswīktīqe 40 qetwṝkomta
22 wīktī dwo / dwowīktīqe 50 penqēkomta
23 wīktī trejes / trejeswīktīqe 60 sekskomta
24 wīktī qetwor / qetworwīktīqe 70 septṃ̅komta
25 wīktī penqe / penqewīktīqe 80 oktōkomta
26 wīktī seks / sekswīktīqe 90 newṇ̅komta
27 wīktī septṃ / septṃwīktīqe 100 (sṃ)kṃtom
28 wīkoktō / oktōwīktīqe 200 dwok
29 wīktī newṇ / newṇwīktīqe 300 trīkomta
30 trīkomta 1000 tusṇtī
Indo-European Language Association, Indo-European languages & Indo-European language