Ευρωπαϊκή Ένωση

Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βασικές πληροφορίες για την ΕΕ

Η ΕΕ με λίγα λόγια, θεσμικά όργανα και οργανισμοί, χώρες, σύμβολα, ιστορία, γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία

 Απλουστευμένη έκδοση

Η ΕΕ ανά θέμα

Πληροφορίες για τη γεωργία, τις επιχειρήσεις, τον πολιτισμό, την υγεία ...

Ζωή, εργασία, ταξίδια στην ΕΕ

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να ζείτε, να εργάζεστε, να ταξιδεύετε και να σπουδάζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς και το δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη και τα δικαιώματα των καταναλωτών

Επιχειρήσεις

Πληροφορίες για τη φορολογία, τον εκτελωνισμό, τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων, τη χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων

Δίκαιο της ΕΕ

Βρείτε τις συνθήκες, τη νομοθεσία και τη νομολογία της ΕΕ, μάθετε πώς καταρτίζεται και εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ

Έγγραφα και εκδόσεις

Βρείτε επίσημα έγγραφα, εκδόσεις, στατιστικές, ανοιχτά δεδομένα και άλλα πολλά

Back to top