Euroopa Liit

Euroopa Liidu ametlik veebisait

Euroopa Liidu ametlik veebisait

ELi tutvustus

EL lühidalt, institutsioonid ja ametid, liikmesriigid, sümbolid, ajalugu, faktid ja arvandmed

 Kergesti loetav

ELi teemad

Eri teemasid käsitlev teave: põllumajandus, ettevõtlus, kultuur, tervishoid...

Elamine, töötamine ja reisimine ELis

Teave õiguste kohta elada, töötada, reisida ja õppida teises ELi liikmesriigis, sealhulgas tervishoiuteenustele juurdepääsu ja tarbijaõiguste kohta

Ettevõtlus

Teave maksude, tolli, kaupade impordi ja ekspordi, ettevõtjaile makstavate rahaliste toetuste kohta

ELi õigus

Leidke teavet ELi lepingute, õigusaktide, kohtupraktika ning selle kohta, kuidas ELi õigust luuakse ja kohaldatakse

Dokumendid ja väljaanded

Leidke ametlikke dokumente, väljaandeid, statistikat, avatud andmeid ja palju muud

Back to top