an tAontas Eorpach

Suíomh gréasáin oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Suíomh gréasáin oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Eolas faoin Aontas

An tAontas Eorpach, institiúidí agus comhlachtaí, tíortha, siombailí, stair, fíorais agus figiúirí

 Leagan soléite

AE de réir ábhair

Eolas faoin talmhaíocht, gnó, cultúr, sláinte

Cúrsaí saoil, oibre agus taistil

Eolas faoi chearta cónaithe, oibre, taistil agus staidéir i mBallstát eile, cúram sláinte agus cearta tomhaltóirí san áireamh

I mbun gnó

Eolas faoi chánacha, gnóthaí custaim, iompórtáil agus easpórtáil earraí, maoiniú do ghnólachtaí

Dlí AE

Conarthaí, reachtaíocht, cásdlí, mar a dhéantar dlíthe an Aontais agus mar a chuirtear i bhfeidhm iad

Doiciméid agus foilseacháin

Doiciméid oifigiúla, foilseacháin, staitisticí, sonraí oscailte agus acmhainní eile

Back to top