Europeiska Unionen

Officiell EU-webbplats

Officiell EU-webbplats

Om EU

EU i korthet, institutioner och organ, länder, symboler, historia, fakta och siffror

 Lättläst version

Politikområden

Information om jordbruk, näringsliv, kultur, hälsa och andra områden

Bo, arbeta och resa i EU

Information om din rätt att bo, arbeta, resa, studera och söka vård i andra EU-länder och dina rättigheter som konsument

Göra affärer

Information om skatter, tullar, import och export av varor och ekonomiskt stöd till företag

EU-lagstiftning

Hitta EU:s fördrag, lagar och rättspraxis och läs om hur EU-rätten antas och tillämpas

Handlingar och publikationer

Hitta officiella handlingar, publikationer, statistik, öppna data och andra resurser

Back to top