ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ανακοινώνεται ότι για τις πληροφορίες στον ηλεκτρονικό αυτό χώρο ισχύει παραίτηση από ευθύνη και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

European FlagEuropa
The European Commission
esdadeelenfritnlptfisv
.
Consumers
Main subjects area
- Εισαγωγή esdadeenfritnlptfisv
- Πρόσβαση στη - Ευρώ EN
δικαιοσύνη & - Οικονομικές υπηρεσίες
Καταγγελίες EN
παραβάσεων EN - Εγγυήσεις EN
- Συγκριτική και - Κοινωνία της
παραπλανητική - Επικίνδυνες απομιμήσεις
διαφήμιση EN EN
- Καταναλωτική πίστηEN - Επιβολή της ρύθμισης
- Αγωγή και ενημέρωση EN
του καταναλωτή DEEN - Ένδειξη τιμών EN
FR - Πιστότητα των προϊόντων
- Πώληση εξ αποστάσεως EN
EN - Ασφάλεια των προϊόντων
- Πώληση κατ' οίκον EN EN
- Ηλεκτρονικό εμπόριο &  - Χρονομεριστική μίσθωση
πληροφορίας EN EN
- Επισήμανση EN - Καταχρηστικές
- Καταγγελίες σχετικά με συμβατικές ρήτρες EN
επιπτώσεις στο - Υπηρεσίες κοινής
περιβάλλον, την τροφή, ωφέλειας EN
την υγεία και τη - Οργανωμένα ταξίδια EN
δεοντολογίαEN


What's new?
 
> DebateΔιάλογος :
Ποιότητα Τροφίμων στην Ευρώπη
EN
 
> European Consumer Day15.03.2001 :
Ευρωπαϊκή Hμέρα Καταναλωτή EN
real player
 
> Τι νέα; EN  
 
Νέα από την ταχυδρομική θυρίδα σας - Στείλτε μας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 
ConsumerLandConsumerLand
Special topics
- Επιτροπή καταναλωτών ENFR  
-
Υπερατλαντικός διάλογος καταναλωτών EN  
- Ευρωθυρίδες ENFR  
-European Consumer Law Group (Ομάδα Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων του Δικαίου περί Προστασίας των Καταναλωτών) EN  
Documents
- Εκδηλώσεις EN    
- Ανακοινωθέντα τύπου EN    
- Δημοσιεύσεις EN    
- Νομοθεσία EN    
- Εκθέσεις EN    
- Έρευνες EN    Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των σελίδων, απευθυνθείτε σε εμάς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Για τεχνικά προβλήματα σχετικά με αυτές τις σελίδες, απευθυνθείτε στο WebMaster

Top

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ | ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΈΙΑ | ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ | ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ


What's New ?

Mail-Box

Site Map

Index

Search

Information

Feedback