BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

European FlagEuropa
De Europese Commissie

Consumer Protection
esdadeenfritnlptfisv

Consumer Protection

Consumer Policy - Policy Developments - Package Travel

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten, in de interne wetgeving van de lidstaten van de EG

-PDF Download the complete document (114 KB) 

Top

[] - [CONSUMER POLICY] - [POLICY DEVELOPMENTS] - [PACKAGE TRAVEL]

Wat is  nieuw ?

Brievenbus

Site Map

Index

Zoekfunctie

Informatie

Uw opmerkingen