ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνηκαι επισυνάπτεταιcopyright notice
 
Επικοινωνία  |  Αναζήτηση   

  Graphical element  
  ΌΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ...
 Διεύρυνση
  Υποψήφιες Χώρες
  Διαπραγματεύσεις
  Οικονομική Βοήθεια
  Στρατηγική Επικοινωνίας
 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Ποιος κάνει Τι;
  Κοινή Γνώμη
  Εκδηλώσεις
  Βιβλιοθήκη
  Δελτίο έρευνας
  Συνδέσεις
 >> Η ΕΕ στον κόσμο
 

ΤΥΠΟΣ

  Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Διεύρυνσης

 

Graphical element

Η Διεύρυνση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του 21ου αιώνα.

--------------------------

Picture

Οι παρακάτω σελίδες προσφέρουν πληροφόριες για τη διεργασία της διεύρυνσης μαζί με τη γενική εικόνα κάθε υποψήφιας χώρας.

Πολωνία Τσεχία Πολωνία Πολωνία Τσεχία Πολωνία Σλοβακία Τσεχία Πολωνία Πολωνία Ουγγαρία Σλοβακία Ουγγαρία Σλοβακία Ρουμανία Hongrie Σλοβακία Σλοβενία Βουλγαρία Βουλγαρία Βουλγαρία
Εσθονία
Λετονία Επιλέξτε μια χώρα
Λιθουανία
Πολωνία Λιθουανία
Τσεχία Πολωνία
Τσεχία Σλοβακία Πολωνία
Ουγγαρία
Ουγγαρία Ρουμανία
Σλοβενία
Βουλγαρία
Βουλγαρία Τουρκία
Μάλτα
Κύπρος
EE Υποψήφιες Χώρες


 
Graphical element
w