OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS : Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke sekä tekijänoikeutta koskeva huomautus.

Elintarviketurvallisuus – Maatilalta ruokapöytään
EUROPA > Euroopan komissio > Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston > Yleiskatsaus   Hakemisto | Sivustokartta | Haku | Kirjelaatikko
 
 
Erityisiä aiheita
Lintuinfluenssa en
BSE en
Muuntogeeniset organismit en
Eläinkuljetukset en
Pakkausmerkinnät en
rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmä en
Laajentuminen
Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Kasvien Terveys
FVO:n tarkastukset
Muita sivustoja
Kuluttaja-asiat Kotisivu
Kansanterveys Kotisivu
 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen (EFSA) - Kotisivu

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainenen antaa Euroopan komissiolle riippumattomia tieteellisiä lausuntoja kaikista elintarviketurvallisuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavista kysymyksistä. Se on muista EU:n toimielimistä riippumaton erillinen oikeussubjekti.

Elintarviketurvallisuusviranomaisen perustaminen oli yksi tammikuussa 2000 julkaistussa elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa komission valkoisessa kirjassaen mainituista keskeisistä toimenpiteistä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen oikeusperustan muodostava asetus (EY) N:o 178/2002 annettiin virallisesti 28. tammikuuta 2002.

Elintarviketurvallisuusviranomaisen työ kattaa kaikki elintarvikkeiden tuotannon ja tarjonnan vaiheet alkutuotannosta rehujen turvallisuuteen ja elintarvikkeiden toimittamiseen kuluttajille. Se kerää tietoa ja analysoi uutta tieteellistä kehitystä, jotta se voisi tunnistaa ja arvioida elintarvikeketjuun mahdollisesti kohdistuvat riskit. Se voi tehdä tieteellisiä arviointeja kaikista kysymyksistä, jotka saattavat vaikuttaa suoraan tai välillisesti elintarviketarjonnan turvallisuuteen – eläinten terveyteen, eläinten hyvinvointiin ja kasvien terveyteen liittyvät aiheet mukaan luettuina.

Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa tieteellisiä lausuntoja myös muista muuntogeenisiä organismeja sisältävistä tuotteista kuin elintarvikkeista ja rehuista sekä yhteisön lainsäädäntöön liittyvistä ravitsemuskysymyksistä. Se voi tiedottaa väestölle suoraan kaikista sen vastuualueeseen kuuluvista kysymyksistä.
Sivusto sisältää arkistomateriaalia niistä viidestä komiteasta, joiden tehtävät siirrettiin toukokuussa 2003 elintarviketurvallisuusviranomaiselle:

Kaikki komiteat perustettiin komission päätöksellä 97/579/EY. Samalla lakkautettiin tieteellinen ohjauskomitea, jonka BSE:hen ja TSE:ihin liittyviä tieteellisiä lausuntoja koskevat tehtävät siirrettiin samaten elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Komiteoista saa lisätietoa tästäen.

Commissioner: David Byrne
Komissaari

David Byrne
 
Kansainväliset asiat
Organisaatioiden en
Codex en
Tuontiedellytykset en
Lemmikkieläimet ja eläinten hyvinvointi en
Laajentuminen
Resurssit
Puheet en
Lehdistötiedotteet en
Julkaisut en
Tarjouspyynnöt en
Kuulemiset en
Komiteaten
Tapahtumat en