VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE : Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret
EUROPA > Europa-Kommissionen > Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse > Oversigt > Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret   Indeks | Oversigt | Søgning | Mailbox
 
Særlige emner
Retningslinjer for importen es fr

Fødevare- og fodersikkerhed
Dyresundhed og dyrevelfærd
Plantesundhed
Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets kontrolbesøg
Beslægtede websteder
Forbrugeranliggender
Folkesundhed
 
Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret - indledning

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret

Som vogter af EU's traktater er det Kommissionens ansvar at sikre, at fællesskabslovgivningen om fødevaresikkerhed, dyresundhed, plantesundhed og dyrevelfærd gennemføres og håndhæves korrekt. Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret spiller som tjenestegren i Kommissionen en vigtig rolle i udførelsen af denne opgave.

Hvordan kan Levnedsmiddel og Veterinærkontoret medvirke til at opnå dette? ...

Hvordan bidrager Levnedsmiddel og Veterinærkontoret til at opnå dette? ...

 
Ressourcer
Taleren
Pressemeddelelseren
Consumer Voice Newsletteren
Publikationeren
Internationale anliggender
Organisationeren
Codexen
Importbetingelseren
Selskabsdyr og dyrevelfærden
Udvidelse