OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS : Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke sekä tekijänoikeutta koskeva huomautus.

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto
EUROPA > Euroopan komissio > Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston > Yleiskatsaus > Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto   Hakemisto | Sivustokartta | Haku | Kirjelaatikko
 
Erityisiä aiheita
Tärkeitä ohjeitaen es fr

Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Kasvien Terveys
FVO:n tarkastukset
Muita sivustoja
Kuluttaja-asiat Kotisivu
Kansanterveys Kotisivu
 
Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto – esittely

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto

Euroopan yhteisön perustamissopimusten valvojana komissio vastaa siitä, että elintarvikkeiden turvallisuutta, eläinten ja kasvien terveyttä sekä eläinten hyvinvointia koskeva yhteisön lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja sen noudattamista valvotaan. Komission yksikkönä elintarvike- ja eläinlääkintätoimistolla on tärkeä asema tämän tehtävän täyttämisessä.

Mikä on elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tehtävä pyrittäessä tavoitteeseen? ...

Miten elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto auttaa saavuttamaan tavoitteen? ...

 
Resurssit
Puheeten
Lehdistötiedotteeten
Consumer Voice Newsletteren
Julkaisuten
Kansainväliset asiat
Organisaatioiden en
Codex en
Tuontiedellytykset en
Lemmikkieläimet ja eläinten hyvinvointi en
Laajentuminen