BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING: Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Voedsel- en Veterinair Bureau
EUROPA > Europese Commissie > DG Gezondheid en consumentenbescherming > Overzicht > Voedsel- en Veterinair Bureau   Index | Site map | Zoeken | Brievenbus
 
Speciale onderwerpen
Invoerrichtsnoerenen

Veiligheid levensmiddelen en diervoeders
Gezondheid en welzijn van dieren
Plantenziekten
FVO-inspecties
Andere sites
Consumentenzaken
Volksgezondheid
 
Het Voedsel- en veterinair bureau - Inleiding

Voedsel- en veterinair bureau (VVO)

De Commissie is als hoedster van de Verdragen van de Europese Gemeenschap verantwoordelijk voor de juiste toepassing en handhaving van de communautaire wetgeving inzake voedselveiligheid, de gezondheid van planten en dieren en dierenwelzijn. Het Voedsel- en veterinair bureau (VVO), een dienst van de Commissie, vervult hierbij een belangrijke taak.

Wat is de taak van het VVO om dit te bereiken? More...

Hoe draagt het VVO hiertoe bij? More...

 
Hulpmiddelen
Toesprakenen
Persberichtenen
Consumer Voice Newsletteren
Publicatiesen
Internationale zaken
Organisatiesen
Codexen
Invoervoorwaardenen
Gezelschapsdieren en dierenwelzijnen
Uitbreiding