VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE : Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

Plantesundhed
EUROPA > Europa-Kommissionen > Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse > Oversigt > Plantesundhed   Oversigt | Hvad nyt? | Indeks | Mailbox
 
Bevaring Af Plantegenetiske Ressourcer - Indledning

Dette område omfatter to aktiviteter:

  • Den vigtigste nye udvikling er FAO’s (De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation) internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og landbrug, som blev underskrevet af Fællesskabet og medlemsstaterne den 6. juni 2002. Den udgør et sæt overordnede juridisk bindende rammer for adgang til genetiske ressourcer og en ligelig andel i fordelene ved udnyttelsen af disse ressourcer: Kommissionen er på nuværende tidspunkt ved at udarbejde et forslag til Rådets afgørelse om ratificering af den internationale traktat.
  • Rådets direktiv 98/95/EF ændrer direktiverne om markedsføring af frø og tillader, at frø af traditionelle (gamle) sorter eller arter, som er udryddelsestruede, kan blive fritaget for den normale strenge testning, før de kan markedsføres. Der er blevet udviklet retningslinjer vedrørende de specifikke betingelser for denne form for materiale.
 
Internationale anliggender
Organisationeren
Codexen
Importbetingelseren
Selskabsdyr og dyrevelfærden
Udvidelse

Fødevare- og fodersikkerhed
Dyresundhed og dyrevelfærd
Plantesundhed
Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets kontrolbesøg