OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS : Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke sekä tekijänoikeutta koskeva huomautus.

Plant Health
EUROPA > Euroopan komissio > Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston > Yleiskatsaus > Kasvien Terveys  Sivustokartta | Mitä uutta? | Hakemisto | Kirjelaatikko
 
Geenivarat - Johdanto

Tämä ala käsittää kahdentyyppisiä toimia:

  • Viimeaikaisesta kehityksestä voidaan mainita tärkeimpänä FAO:n kansainvälinen sopimus elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroista, jonka yhteisö ja sen jäsenvaltiot allekirjoittivat 6. kesäkuuta 2002. Sopimus tarjoaa oikeudellisesti sitovat yleiset puitteet geenivarojen saamiseksi käyttöön ja niiden käytöstä aiheutuvan hyödyn jakamiseksi. Komissio valmistelee parhaillaan ehdotusta neuvoston päätökseksi tämän kansainvälisen sopimuksen ratifioinnista.
  • Neuvoston direktiivillä 98/95/EYPDF muutetaan siementen pitämisestä kaupan annettuja direktiivejä ja sallitaan uhanalaisten perinteisten (vanhojen) lajikkeiden tai lajien siementen vapauttaminen tavallisesti tiukasta markkinoille saattamista edeltävästä testauksesta. Tämäntyyppisen materiaalin erityisedellytyksiä varten on kehitetty ohjeita.
 
Kansainväliset asiat
Organisaatioiden en
Codex en
Tuontiedellytykset en
Lemmikkieläimet ja eläinten hyvinvointi en
Laajentuminen

Food home page
Eläinten terveys ja hyvinvointi
plant Health home page
Food and Veterinary Office home page