VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE : Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt.

Plant Health
EUROPA > Europeiska kommissionen > GD Hälsa och konsumentskydd > Översikt > Växtskydd   Översikt | Nyheter | Register | Brevlåda
 
Genetiska resurser - Inledning

Detta område omfattar två verksamheter:

  • Den allra viktigaste senaste utvecklingen är FAO:s internationella fördrag om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk som undertecknades av gemenskapen och dess medlemsstater den 6 juni 2002. Det är ett rättsligt bindande, globalt ramverk för tillgång till genetiska resurser och utbyte av dem så att de kommer fler till del. Kommissionen förbereder som bäst ett förslag till ett rådsbeslut om ratificering av det internationella fördraget.
  • Genom rådets direktiv 98/95/EG ändras direktiven om saluföring av utsäde, och utrotningshotade traditionella (gamla) utsädessorter behöver inte längre testas enligt det stränga förfarande som krävs före saluföring. Riktlinjer för särskilda villkor för denna typ av material har utarbetats.
 
Internationella frågor
Organisationeren
Codexen
Importvillkoren
Sällskapsdjur och djurs välbefinnandeen
Utvidgningen

Livsmedels- och fodersäkerhet
Djurhälsa och djurskydd
Växtskydd
Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor