BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING: Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Plantenziekten
EUROPA > Europese Commissie > DG Gezondheid en consumentenbescherming > Overzicht > Plantenziekten   Site map | Wat is nieuw? | Index | Brievenbus
 
Speciale onderwerpen
Call for proposals 2004
Schadelijke organismen
Eigendomsrechten en genetische rijkdommen
Zaai- en pootgoed en teeltmateriaal
Veiligheid levensmiddelen en diervoeders
Gezondheid en welzijn van dieren
Plantenziekten
FVO-inspecties
Andere sites
Consumentenzaken
Volksgezondheid
 
Plantenziekten

De belangrijkste doelstelling van de EU-wetgeving inzake plantengezondheid is het beschermen van de veiligheid van levensmiddelen van plantaardige oorsprong en het waarborgen van de gezondheids- en kwaliteitsstatus van landbouwgewassen in alle lidstaten.

Ze regelt ook het handelsverkeer van planten en plantproducten in de EU en de invoer ervan uit de rest van de wereld, in overeenstemming met de internationale normen en verplichtingen betreffende plantengezondheid.

De EU houdt toezicht op de verkoop en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, of pesticiden, en legt normen vast voor de monitoring en de controle van pesticideresidu's. Ze legt preventieve maatregelen op om de invoering en verspreiding van organismen die schadelijk zijn voor planten of plantproducten in de EU tegen te gaan. Ze stelt ook kwaliteitsvoorwaarden vast voor de verkoop van zaaizaad en teeltmateriaal in de EU.

De EU-wetgeving heeft ook betrekking op de voor plantenrassen toegekende intellectuele-eigendomsrechten, en op het behoud en het gebruik van genetische hulpbronnen.

 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Hulpmiddelen
Persberichtenen
Publicatiesen
Comitésen
Linksen
Internationale zaken
Organisatiesen
Codexen
Invoervoorwaardenen
Gezelschapsdieren en dierenwelzijnen
Uitbreiding