BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING: Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Plantenziekten
EUROPA > Europese Commissie > DG Gezondheid en consumentenbescherming > Overzicht > Plantenziekten   Site map | Wat is nieuw? | Index | Brievenbus
 
Schadelijke organismen - Inleiding

Het doel van de communautaire fytosanitaire regelgeving is planten en plantproducten te beschermen tegen de invoering van organismen die schadelijk zijn voor planten en plantproducten en tegen hun verspreiding in de Gemeenschap.

De communautaire fytosanitaire regelgeving is vastgesteld door Richtlijn 2000/29/EG van de Raadpdf (die een geconsolideerde versie is van Richtlijn 77/93/EEG). De algemene beginselen zijn gebaseerd op bepalingen die zijn vastgelegd in het Internationaal FAO-verdrag voor de bescherming van planten en in de WTO-overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen.

Om het bovenvermelde doel te verwezenlijken, krijgen de lidstaten rechten en verplichtingen opgelegd om regels op te stellen voor het verkeer van planten en plantproducten op hun grondgebied en voor de invoer in de Gemeenschap van planten en plantproducten uit derde landen. Derde landen die planten of plantproducten naar de Gemeenschap willen uitvoeren, krijgen eveneens verplichtingen opgelegd.

 
Hulpmiddelen
Persberichtenen
Internationale zaken
Organisatiesen
Codexen
Invoervoorwaardenen
Gezelschapsdieren en dierenwelzijnen
Uitbreiding

Veiligheid levensmiddelen en diervoeders
Gezondheid en welzijn van dieren
Plantenziekten
FVO-inspecties