VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE : Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt.

Plant Health
EUROPA > Europeiska kommissionen > GD Hälsa och konsumentskydd > Översikt > Växtskydd   Översikt | Nyheter | Register | Brevlåda
 
Skadliga organismer

Syftet med gemenskapens växtskyddsordning är att skydda växter och växtprodukter mot att skadegörare på växter och växtprodukter förs in till gemenskapen och att de sprids inom gemenskapen.

TGemenskapens växtskyddsordning infördes genom rådets direktiv 2000/29/EGpdf (som är en konsoliderad version av direktiv 77/93/EEG). De allmänna principerna bygger på bestämmelser som fastställs i FAO:s internationella växtskyddskonvention och Världshandelsorganisationens avtal om sanitära och fytosanitära åtgärder.

För att dessa mål ska kunna uppnås har medlemsstaterna vissa rättigheter och skyldigheter att reglera transporten av växter och växtprodukter på sitt territorium och reglera införandet av växter och växtprodukter till EU från tredje land. Tredje länder som vill exportera växter eller växtprodukter till EU har vissa skyldigheter.

 
Resurser
Pressmeddelandenen
Internationella frågor
Organisationeren
Codexen
Importvillkoren
Sällskapsdjur och djurs välbefinnandeen
Utvidgningen

Livsmedels- och fodersäkerhet
Djurhälsa och djurskydd
Växtskydd
Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor