OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS : Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke sekä tekijänoikeutta koskeva huomautus.

Plant Health
EUROPA > Euroopan komissio > Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston > Yleiskatsaus > Kasvien Terveys  Sivustokartta | Mitä uutta? | Hakemisto | Kirjelaatikko
 
Teollisoikeudet - Johdanto

Yhteisön lainsäädännöllä on perustettu järjestelmä kasvinjalostajanoikeuksien suojelemiseksi. Järjestelmän ansiosta kasvilajikkeille voidaan myöntää kaikkialla yhteisössä voimassaolevat teollisoikeudet. Yhteisön kasvinjalostajanoikeus on patentin kaltainen teollisoikeuksien muoto.

Angersissa (Ranskassa) toimiva yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) panee täytäntöön ja soveltaa tätä järjestelmää. Yhden kasvilajikevirastolle osoitetun hakemuksen perusteella kasvattajalle voidaan myöntää kaikkialla Euroopan yhteisössä voimassaoleva yksi yksittäinen teollisoikeus. Järjestelmä perustuu neljään asetukseen:

  • Neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94, annettu 27. heinäkuuta 1994, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista
  • Komission asetus (EY) N:o 1239/95, annettu 31. toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa
  • Komission asetus (EY) N:o 1238/95, annettu 31. toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa yhteisön kasvilajikevirastolle
  • Komission asetus (EY) N:o 1768/95, annettu 24. heinäkuuta 1995, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 14 artiklan 3 kohdassa säädetyn maataloutta koskevan vapautuksen soveltamista koskevista säännöistä.
 
Resurssit
Linkkejä en
Kansainväliset asiat
Organisaatioiden en
Codex en
Tuontiedellytykset en
Lemmikkieläimet ja eläinten hyvinvointi en
Laajentuminen

Food home page
Eläinten terveys ja hyvinvointi
plant Health home page
Food and Veterinary Office home page