European FlagEuropa esdadeelenfritnlptfisv

Europa-Kommisionen

Formand for Kommionen Jacques Santers taler De 20 kommissærers data og porteføljer
Pressemeddelelser Præsentation af Europa-Kommissionen 1995-2000
Officielle dokumenter Hjemmesider for Kommissionens generaldirektorater og øvrige tjenester
Arbejdsprogram for 1998 Europa-Kommissionens Repræsentationer i medlemsstaterne
Adgang til Kommissionens dokumenter: brugervejledning Europa-Kommissionens Delegationer© ]

Key Issues

Hvad nyt ?

Mailbox

Søgning

Information

Undersøgelse