Europa

aanmelden
Site map
zoek
Help
Feedback
Copyright

EUR-Lex

Copyright

CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

© Europese Gemeenschappen, 1998

Degenen die de gegevens van deze site voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik willen gebruiken, dienen dit schriftelijk aan te vragen bij:

Bureau voor officiŽle publicaties der Europese Gemeenschappen
Verkoop en beheer van auteursrechten
OP/4/C
L-2985 Luxemburg
Tel: + 352 2929 42533
Fax: + 352 2929 42755
E-mail: info.copyright@opoce.cec.be

Noch de Europese instellingen noch enig ander persoon die namens de instellingen optreedt, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat van de informatie op deze Website kan worden gemaakt.

Er zij op gewezen dat alleen de wetgeving van de Europese Gemeenschappen die gepubliceerd is in de papieren versie van het Publicatieblad, rechtsgeldig is.

Home line
[ aanmelden ] - [ site map ] - [ zoek ] - [ help ] - [ feedback ] - [ © ]