EUROPA homepage
[EUROPA]

Upphovsrättsskydd

© Europeiska gemenskaperna, 1995-1998

Europeiska kommissionen tillhandahåller denna server för att förbättra allmänhetens tillgång till upplysningar om kommissionens initiativ och EU:s politik i allmänhet.

Mångfaldigande är tillåtet om det inte sker i kommersiellt syfte samt under förutsättning att källan anges.

Gemenskapsinstitutionerna påtar sig inget ansvar för innehållet i upplysningarna från servern EUROPA. Även om vårt mål är att tillhandahålla aktuella och tillförlitliga upplysningar, kan detta inte garanteras. Om felaktigheter kommer till vår kännedom, kommer vi att försöka korrigera dem.

Vissa dokument och multimediasekvenser på denna server kan innehålla hänvisningar eller anvisningar till upplysningar som tillhandahålls av andra organisationer. Märk att vi inte har något inflytande över eller kan garantera att detta externa material är relevant, aktuellt eller tillförlitligt.

es
da
de
el
en
fr
it
nl
pt
fi
sv

Brevlåda Senaste nytt? Sökning Information