EUROPA homepage
[EUROPA]

es
da
de
el
en
fr
it
nl
pt
fi
sv

Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen ønsker med denne server at lette offentlighedens adgang til information om sine initiativer og EU's politik i almindelighed. Det tilstræbes, at oplysningerne er ajourførte og korrekte. Eventuelle påviste fejl søges rettet.

Europa-Kommissionen påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på denne site. Oplysningerne:

  • omfatter udelukkende informationer af generel karakter, som ikke er rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed

  • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte

  • er undertiden knyttet til eksterne netsteder, som Kommissionen ikke har kontrol med, og som den ikke påtager sig noget ansvar for

  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har De behov for særlig rådgivning, bør De altid henvende dem til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Det er således kun den EU-lovgivning, der er offentliggjort i papirudgaverne af De Europæiske Fællesskabers Tidende, der anses for autentisk.

Målet er at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer, navnlig år 2000-problemet, og De opfordres kraftigt til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre Dem mod sådanne forstyrrelser. Vores år 2000-side indeholder information og henvisninger til mange interessante netsteder. Dog kan visse data eller andre oplysninger på netstedet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie eller i overensstemmelse med år 2000-skiftet, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af år 2000-problemet. Kommissionen påtager sig intet ansvar for sådanne problemer, der måtte opstå som følge af brugen af dette netsted eller andre tilknyttede eksterne netsteder.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at omgå gældende national ret eller at udelukke ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.


Mailbox Hvad nyt? Søgning Information