EUROPA homepage
[EUROPA]

es
da
de
el
en
fr
it
nl
pt
fi
sv

Vastuuvapauslauseke

Euroopan komissio ylläpitää tätä palvelinta parantaakseen yleisön mahdollisuuksia saada tietoja sen aloitteista ja yleisesti Euroopan unionin politiikoista. Tavoitteenamme on pitää tiedot ajantasaisina ja paikkansapitävinä. Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet.

Euroopan komissio ei kuitenkaan voi vastata tällä sivustolla olevasta aineistosta. Tämä aineisto:

  • koostuu yleisistä tiedoista, joiden tarkoituksena ei ole ottaa kantaa yksilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteisiin;
  • ei ole välttämättä kattavaa, täsmällistä tai ajantasaista;
  • sisältää joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komission yksiköiden valvonnassa ja joista komissio ei vastaa;
  • ei sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitset erityisiä neuvoja, ota aina yhteyttä kyseisen ammattipätevyyden omaavaan henkilöön).

Koska ei voida taata, että online-muodossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti virallisesti hyväksyttyä tekstiä, ainoastaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden painetussa toisinnossa julkaistu Euroopan unionin lainsäädäntö on todistusvoimaista.

Tavoitteenamme on minimoida tekniset, erityisesti vuoden 2000 ongelmaan liittyvät häiriöt ja kehotamme suojautumaan tällaisia häiriöitä vastaan ryhtymällä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin. Vuoden 2000 sivumme sisältää tietoja ja linkkejä moniin mielenkiintoisiin sivustoihin. Jotkin tiedot sivustoillamme on voitu luoda tai muotoilla sellaisiin tiedostoihin tai sellaiseen muotoon, jotka eivät ole virheettömiä tai soveltuvia vuoden 2000 päivämäärämuutokseen, emmekä voi taata, etta palvelumme ei keskeydy tai että kyseiset ongelmat eivät muutoin vaikuttaisi siihen. Komissio ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai siellä olevien ulkopuolisten sivustojen linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole olla ristiriidassa soveltuvassa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten kanssa eika poistaa vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei kyseisen lainsäädännön mukaan voida poistaa.


Kirjelaatikko Mitä uutta? Haku Tietoja