European FlagEuropa
Europa-Kommisionen

esdadeelenfritnlptfisv

Europa-Kommissionens informationstjenester

! De centrale informationstjenester
Generaldirektoratet for Information, Kommunikation, Kultur og Av-sektoren (GD X)
I'M EUROPE: Det europæiske elektroniske informationsmarked.
CORDIS: Fællesskabets Informationstjeneste for Forskning og Udvikling.
ISPO: Projektkontoret for Informationssamfundet
Biblioteker
Tilskud og Lån fra EU
! Lokale informationstjenester
Europa-Kommissionens repræsentationer i Den Europæiske Union
Europa-Kommissionens delegationer i tredjelande

! Andre informationstjenester
Euro Infocentre
Europæiske Forbrugeroplysningscentre
EU-Dokumentationscentre, EU-Referencecentre
Store Centre for Information om EU
Info-Points Europe
Relæ-infocentre
Infocentre for Landdistrikterne
By-fora for en Bæredygtig Udvikling

Top

© ]

Hvad nyt ?

Mailbox

Site Map

Indeks

Søgning

Undersøgelse