BELDAM

Op 1 december 2009 werd de tweede grote nationale enquête over de modaliteit van de Belgen, BELDAM (BELgian DAily Mobility), gelanceerd. Ze is een vervolg, tien jaar later, van MOBEL en werd gerealiseerd volgens dezelfde methode om de evolutie van de mobiliteit in de loop van dat laatste decennium in kaart te brengen.

Doel

Mobiliteit is een belangrijke uitdaging voor een duurzame ontwikkeling. Het doel van deze enquête, die gefinancierd wordt door de FOD Mobiliteit en Vervoer en de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO), is de mobiliteit van de Belgen beter te begrijpen en de werkelijke mogelijkheden ter verbetering qua duurzaamheid te identificeren.

De gegevens

De inzameling van de statistische gegevens heeft betrekking op het hele land en behandelt de volgende aspecten:

 • de beschrijving van de huishoudens;
 • hun leefomgeving en hun vervoersmiddelen;
 • de analyse van sociaaleconomische determinanten van de dagelijkse verplaatsingen;
 • de spreiding van de verplaatsingen in de tijd;
 • de redenen van de verplaatsingen;
 • de verplaatsingsmodi;
 • de beschrijving van de verplaatsingsketens verbonden aan de activiteiten;
 • enz.

Tussen 1 december 2009 en 31 januari 2011 werd contact opgenomen met in totaal meer dan 7800 huishoudens. De resultaten van de analyse van de verzamelde gegevens zouden in september 2012 moeten worden bekendgemaakt.

Partners en co-financiers

Vele partners hebben zich bereid verklaard de enquête mee te financieren om de steekproef op hun grondgebied te versterken of te antwoorden op specifieke vragen eigen aan hun activiteiten:

 • de NMBS, algemene directie MOBILITY;
 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de MIVB;
 • het Waalse Gewest en het Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS);
 • de provincie Luxemburg in partnerschap met de TEC Namen-Luxemburg.

Onderzoek

Het ontwerp en de methodologische analyse van de enquête werden toevertrouwd aan het Consortium van Onderzoeksinstituten (GRT) in samenwerking met het IMOB (Universiteit Hasselt) en de Facultés Universitaires de Saint-Louis (FUSL).

Dankzij de analyse van de resultaten zullen de beleidsmakers maatregelen kunnen nemen als directe reactie op de overlast die door het vervoer wordt gecreëerd: congestie, vervuiling, autosolisme enz. De klimaatveranderingen en ontwikkelingen op het vlak van energie dwingen ons andere mobiliteitskeuzes te maken. Die mobiliteitskeuzen zijn ingewikkelder dan het huidige “alles met de wagen” en vereisen precieze gegevens.

Publicaties

 Download (PDF, 15.05 MB)Beldam rapport 2012
 Download (PDF, 1.3 MB)"Mobilité quotidienne en Belgique (MOBEL 1999)", Philippe Toint, Groupe de Recherche sur les Transports, FUNDP, Namur
 Download (PDF, 3.02 MB)"Beldam: l’enquête et ses résultats", dr. Eric Cornelis
 Download (PDF, 4.55 MB)"De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen", M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun et G. Patriarche
 Download (PDF, 282.07 KB)"An exercise in the integration of data (BELDAM-OVG) - Comparisons with OVG", D. Janssens
 Download (PDF, 1.9 MB)"La mobilité urbaine en France - Une décennie d’évolutions marquantes", R. de Solère, CERTU
 Download (PDF, 10.09 MB)"Le point de vue d’un cofinanceur", P. Barette

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: DirMobSec@mobilit.fgov.be