Mobiliteit in cijfers

Om het beheer van de mobiliteit mogelijk te maken, heeft de dienst Mobiliteit ook een belangrijke observatie- en analyseopdracht.Met de tijd zijn de gegevens over de verkeerstellingen (jaarlijkse en 5-jaarlijkse) aangevuld met analyses van de kilometers afgelegd door Belgische voertuigen op basis van kilometerstanden, en met maandelijkse transportindicatoren.

De dienst Mobiliteit is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de 3-jaarlijkse diagnostiek woon-werkverkeer en werkt ook samen met het federaal Planbureau aan de realisatie van nationale transportindicatoren.

Mobiliteit in cijfers vertaalt zich dus in een serie gegevens die van groot belang zijn voor het beleid.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: stat.mob@mobilit.fgov.be