Milieuvriendelijke auto

Rol van de federale staat en de gewesten

Fiscaliteit en premies

Op fiscaal vlak is de federale staat bevoegd voor de brandstoftaksen, de fiscale aftrekken en het belasten van de bedrijfsvoertuigen.

  • FOD Financiën: de fiscaliteit van de voertuigen (auto, vrachtwagen, moto) en de belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig of de installatie van een oplaadpaal.

De gewesten zijn bevoegd voor de premies en de gebruiksrechten met betrekking tot de voertuigen (verkeersbelasting en de belasting op de inverkeersstelling).

  • Waals Gewest: er bestaat een systeem van bonus (premie)-malus (toeslag) op basis van de CO2-uitstoot voor de aankoop van een nieuwe auto.
  • Vlaams Gewest: sinds 01/03/2012 wordt de belasting op de inverkeersstelling berekend op basis van de CO2-uitstoot en EURO-normen en de privépersonen die een roetfilter in een EURO 3- of EURO 4-dieselauto of –bestelwagen hebben geïnstalleerd die voor het eerst werd ingeschreven vóór 3 september 2010, kunnen een premie genieten van 600 euro.

Op de website Eurovignette vindt u meer informatie over de zware voertuigen.

Tips

De aankoopgidsen voor schone auto’s en tips

Op de Energievreters website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vindt u eveneens een module die u helpt bij het kiezen van een schone auto en tips voor ecodriving. Op het federale portaal vindt u eveneens de gids van de schone auto en andere informatie over dit thema.

De berekening van de ecoscore van uw auto

Via Clean Vehicle, het Schoon Voertuig Portaal van de Europese Commissie, kunt u een schoon voertuig kiezen volgens verschillende categorieën en criteria. Met deze website, die tot stand kwam in samenwerking met de 3 gewesten en Vito, kan een nieuw of tweedehandsvoertuig worden gequoteerd (van 0 tot 100) volgens de milieuprestaties ervan, rekening houdend met het broeikaseffect, de vervuiling en de geluidshinder.

Alternatieve brandstof

  • LEMnet: voor een cartografie van de oplaadpalen voor elektrische voertuigen
  • Primagaz: kaarten van de lpg/gas-stations in België
  • CNGdrive: voor informatie over de voertuigen die op aardgas rijden en de plaats van de (toekomstige) stations.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: DirMobSec@mobilit.fgov.be