Multimodale verplaatsingen

Voor tal van verplaatsingen is de trein een essentiële schakel tussen de verschillende vervoerstypes. De trein vergemakkelijkt de combinatie van verschillende vervoersmodi met voordelen op het vlak van:

  • toegankelijkheid;
  • diensten;
  • snelheid voor de middellange en lange afstandstrajecten;
  • veiligheid;
  • multifunctionele installaties in de stations;

De vennootschappen van de NMBS-groep vervullen daartoe verschillende opdrachten op het vlak van intermodaliteit die de gemengde verplaatsingen mogelijk maken door uitrusting en aangepaste diensten ter beschikking te stellen.

De openbare opdrachten en de diensten verbonden aan intermodale verplaatsingen gecombineerd met het treingebruik

Wat intermodaliteit betreft, leggen de beheerscontracten onder meer de volgende opdrachten vast: de NMBS-Holding moet ervoor zorgen dat er eind 2012 minstens 78.000 fietsenstallingen (momenteel 59.000) en 54.000 autoparkeerplaatsen (momenteel 45.000) beschikbaar zijn in de omgeving van stations en stopplaatsen.

In haar beheerscontract wordt bepaald aan welke criteria de autoparkeerplaatsen en fietsenstallingen moeten voldoen en de aanleg van de autoparkeerplaatsen zal gebeuren op basis van een door haarzelf uitgewerkt behoeftenplan. Infrabel moet in samenwerking met de NMBS en de regionale vervoersmaatschappijen het ARIbus-systeem (“de bus wacht op de trein”) evalueren en de aangegeven knelpunten wegwerken, teneinde de functionaliteit van het systeem in zijn geheel te verbeteren.

Vervolgens verrichten de drie vennootschappen, onder coördinatie van de NMBS-Holding, een diepgaandere studie naar de indienststelling van de lightrail waarvan de resultaten eind 2009 beschikbaar zullen zijn.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: DirMobSec@mobilit.fgov.be