Personenvervoer

Om verscheidene redenen verplaatsen mensen zich dagelijks over korte, middellange en lange afstanden. Verschillende vervoersmodi, al dan niet gemotoriseerd, dragen bij tot de realisatie van deze verplaatsingen.

Volgens de omstandigheden en de locatie, gebruiken mensen verschillende formules om een verplaatsing te realiseren: individueel of in groep, met een eigen vervoermiddel of met een gedeeld (al dan niet openbaar) vervoermiddel.

De dienst Mobiliteit werkt mee aan beleidsvoorstellen inzake personenmobiliteit, met als doel de vervoersmodi aan te moedigen die het minst bijdragen aan de negatieve gevolgen van mobiliteit zoals congestie, verkeersongevallen, vervuilende emissies en energieverbruik.

Meer weten over: