Wetgeving en reglementering

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste wetteksten met betrekking tot de mobiliteit in België.

Woon-werk verkeer

Personenvervoer

België in een Europees kader

  • Wet van 1 juli 2011 - Beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren
  • Beschikking 2009/750/EG - Definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen
  • Richtlijn 2010/40/EU - Het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen
  • Richtlijn 2011/76/EUExterne link - Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen
  • Richtlijn 2003/96/EGExterne link - Herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit
  • Verordening 2009/443/EGExterne link - Vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto’s, in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken
  • Verordening 2011/510/EUExterne link - Vaststelling van de modaliteiten voor het halen van de 2020-doelstelling inzake de reductie van de CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Samenwerking