De FOD Mobiliteit en Vervoer in de wereld

Het grootste deel van het Belgische transportbeleid is rechtstreeks of onrechtstreeks het resultaat van onderhandelingen op internationaal niveau.

 

Een zeer groot deel van de Belgische regelgeving en het beleid wordt gestuurd vanuit Europese en supranationale instellingen. Naast de Europese richtlijnen, verdragen, etc. grijpen internationale organisaties alsmaar dieper in op de Belgische rechtsorde via te ratificeren verdragen van internationale organisaties zoals IMO, ICAO, ... Andere instellingen zoals de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties maken conventies, akkoorden en aanbevelingen. Het internationaal transportbeleid krijgt ook vorm via de juridisch bindende verdragen (multilaterale en bilaterale akkoorden). De FOD Mobiliteit en Vervoer werkt mee aan het behartigen van de Belgische belangen in of via onder meer volgende organisaties.

Internationale organisaties

De belangrijkste intergouvernementele organisaties waarmee de FOD relaties onderhoudt, zijn opgericht onder de vleugels van de Verenigde Naties (VNExterne link). Onze FOD heeft onder meer relaties met volgende internationale organisaties:

 

  • International Civil Aviation Organization (ICAOExterne link)
  • European Civil Aviation Conference (ECACExterne link)
  • Internationale Maritime Organization (IMOExterne link)
  • Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation, ILOExterne link)
  • Economische Commissie voor Europa Europe (UNECEExterne link)
  • Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (UN-CSDExterne link)

 

Behalve voor de organisaties gerelateerd aan de Verenigde Naties, is België ook betrokken bij een hele reeks internationale organisaties waaronder onder meer de European Civil Aviation Conference (ECAC), the ABIS Group, de OESO en het International Transport Forum (ITF), de NAVO, EUROCONTROL, de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer, International Liaison Group of Government Railway Inspectors (ILGGRI), de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), enz.

 

Ook met landen en regio’s kan er een samenwerkingsverband zijn. Zo is de Benelux een intergouvernementeel samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg. “Verkeer en Vervoer” is een thematisch thema dat valt onder Interne Markt. Er vinden geregeld werkgroepen plaats op niveau van het Secretariaat-generaal.

Europa

Europa wordt vertegenwoordigd door enkele belangrijke organisaties en instellingen, onder andere:

 

 

Europa legt haar prioriteiten voor het Europees transportbeleid uiteen in een meerjarenplan, het witboek. De Europese Commissie heeft ook talrijke agentschappen opgericht. Op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld, heeft Europa in de afgelopen jaren een heel arsenaal van gemeenschappelijke, uniforme en bindende regelgeving opgelegd voor alle belangrijke aspecten van veiligheid. Er werden ook agentschappen opgericht die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de luchtvaart (EASAExterne link), veiligheid op zee (EMSAExterne link) en het Spoor (ERAExterne link). Daarnaast is er ook coördinatie van de infrastructuurprojecten door de lidstaten door middel van de ontwikkeling van het trans- Europees vervoersnetwerk (TEN-TExterne link).