Onze ministers en staatssecretaris

Melchior Wathelet

Staatssecretaris voor Leefmilieu, Klimaat en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Jean-Pascal Labille

Minister voor Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden.

Laurette Onkelinkx

Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen.

Johan Vande Lanotte

Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, bevoegd voor Maritieme mobiliteit.

 

Meer informatie over de federale regering vindt u ook op de federale portaalsite.