Directoraat-generaal Maritiem Vervoer

Het directoraat-generaal Maritiem Vervoer ziet erop toe dat de schepen die onder de Belgische vlag varen, voldoen aan de internationale maritieme voorschriften over scheepvaartveiligheid en vrijwaring van het mariene milieu. Daarbij streeft het directoraat-generaal ernaar de hoogste kwaliteitsnormen in stand te houden. De kwaliteitsreputatie van een maritieme vlag is immers een van de belangrijke parameters die de concurrentiële positie van de koopvaardijvloot van een land op de zeevervoermarkt bepalen.