De crisiscel

De crisisscel behandelt alle vragen over:

 

  • landsverdediging;
  • plannen voor burgerlijke noodgevallen;
  • crisisbeheer;
  • multimodale beveiliging.

 

Het bureau voor de burgerlijke verdedigingsplannen, dat in de crisiscel is geïntegreerd, behandelt alle civilo-militaire samenwerkingsaspecten inzake vervoer. Het neemt deel aan de planningsactiviteiten voor burgerlijke noodgevallen die plaatsvinden in het kader van de NATO binnen de Groep Vervoer.

 

De crisiscel vervult ook de rol bepaald in de nood- en interventieplannen voor de crisissituaties die om een beheer op nationaal niveau vragen. Zij staat voortdurend in contact met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering.

 

De crisiscel is ook belast met multimodale beveiligingsdossiers inzake vervoer, namelijk voor de bescherming van de kritieke infrastructuren.