De sociale dienst

De sociale dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer werd opgericht op 26 maart 1949 en is sinds 1 februari 1961 een VZW onder zuiver syndicaal beheer.

 

De raad van bestuur bestaat uit 3 leden van elke representatieve vakorganisatie, plus een afgevaardigde van de Staatssecretaris, een penningmeester en een secretaris.

 

De begunstigden van de sociale dienst zijn alle personeelsleden die op om het even welke manier behoren tot de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Ook de gepensioneerde personeelsleden horen daarbij.

 

Voor sommige tegemoetkomingen komen ook de echtgenoten of samenwonenden en de kinderen ten laste in aanmerking.

 

Enkele voorbeelden van tussenkomsten:

 

  • tegemoetkoming in geval van structurele en/of tijdelijke noden;
  • tegemoetkoming in sommige medische kosten;
  • leningen en voorschotten;
  • kindvriendelijke tegemoetkomingen;
  • gepensioneerdenwerking;
  • consultatie bij een maatschappelijk assistent;
  • catering voor de personeelsleden.