Verwerking van persoonsgegevens en bescherming van uw privacy

De van u via de website of via andere media ontvangen persoonsgegevens worden door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer verwerkt en enkel gebruikt voor de behandeling van uw dossier en/of voor het verstrekken van inlichtingen.

 

Op grond van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u onder meer het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en indien nodig te verbeteren en om kennis te krijgen van de voorziene beroeps- en inzagemogelijkheden. Voor nadere inlichtingen ter zake kan u terecht op het functioneel mailadres: priv.security@mobilit.fgov.be

 

U vindt alle verdere pertinente informatie over privacy en verwerking van persoonsgegevens op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: http://www.privacycommission.beExterne link