logo  
Acasa  •  Articole  •  Cenaclu  •  Comentarii  •  Forum  •  Album  •  Contul tau  •  Cautare  •  Inscrie-te

 Login
Nume utilizator:

Parola:


Ti-ai pierdut parola?

Inregistreaza-te acum!
 Meniu Principal
 Cenaclu Literar
 Articole Atheneum
 Cine-i Online
11 utilizator(i) online (4 utilizator(i) navigheaza in sectiunea ?tiri)

Membri: 0
Anonimi: 11

continuare...
 Parteneri

http://www.romanian-portal.com/


http://www.qsofttechnologies.com


http://www.lucianwebservice.com


http://www.soniaproductions.com/


http://www.clicklink.ro


?tiri : Traian B?sescu: Condamn explicit ?i categoric sistemul comunist din România
Postat de Redacţia Atheneum (344 citit) News by the same author


Pre?edintele Traian B?sescu a prezentat, în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, raportul Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România, conduse ?i coordonate de istoricul ?i politologul Vladimir Tism?neanu.

"Ca ?ef al statului român, condamn explicit ?i categoric sistemul comunist din România, de la înfiinţarea sa, pe baz? de dictat, în anii 1944-1947 ?i pân? la pr?bu?ire, în decembrie 1989. Luând act de realit?ţile prezentate în raport, afirm cu deplin? responsabilitate: regimul comunist din România a fost ilegitim ?i criminal", a afirmat, de la tribuna Parlamentului, pre?edintele Traian B?sescu.

?eful statului a precizat c?, prin acest gest, statul democratic român condamn? instrumentele acestuia, în primul rând Partidul Comunist Român ?i Securitatea. "Partidul a fost creierul sistemului represiv, iar Securitatea instrumentul care a pus în practic? deciziile politice", a spus el. "Vreau s? fiu bine înţeles. Nu m? refer nici o clip? la marea mas? a membrilor de partid, a c?ror unic? activitate era s?-?i achite cotizaţia ?i s? participe lunar la ?edinţe golite de orice conţinut. M? refer la instituţia 'partidului conduc?tor', deci la aparatul care a f?cut posibil regimul totalitar comunist. ?n cazul Securit?ţii, a fost vorba de o instituţie esenţial? în susţinerea statului totalitar comunist, ilegitim ?i criminal", a subliniat pre?edintele.

Traian B?sescu a afirmat c?, f?când acest gest de condamnare, î?i afirm? admiraţia pentru eroismul celor care s-au opus dictaturii, de la lupt?torii din rezistenţ? ?i militanţii partidelor politice anihilate de comuni?ti ?i pân? la disidenţii ?i opozanţii perioadei Ceau?escu. Traian B?sescu a adus un omagiu marilor oameni de stat Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Dinu Br?tianu, lui Ion Fluera?, martirilor Bisericilor precum Iuliu Hossu, Sandu Tudor, Vladimir Ghika, Richard Wurmbrand, Márton ?ron, membrilor partidelor democratice din România, tuturor victimelor regimului totalitar comunist, oponenţilor ?i disidenţilor.

"Ţin s?-mi exprim preţuirea faţ? de curajul patriotic ?i demnitatea tuturor supravieţuitorilor din închisorile comuniste, care sunt ultimii martori direcţi ai tragediei noastre ca naţiune. Ţin de asemenea s? elogiez gestul intelectualilor care ?i-au ridicat direct glasul împotriva lui Nicolae Ceau?escu: Paul Goma, Doina Cornea, Radu Filipescu, Mircea Dinescu, Dan Petrescu, Liviu Cangiopol, Gabriel Andreescu, sau gestul disperat, c?zut ast?zi cu totul în uitare, al lui Liviu Babe?, care pe 2 martie 1989 ?i-a dat foc la Poiana Bra?ov pe pârtia Bradu în semn de protest faţ? de un regim criminal. ?n acela?i timp, îmi exprim compasiunea pentru suferinţele îndurate de marea majoritate a poporului român", a spus pre?edintele.

El a amintit ?i posturile de radio occidentale, Europa Liber?, BBC, Vocea Americii, Deutsche Welle, Radio France Internationale care, dup? cum a subliniat B?sescu, au contribuit esenţial la informarea cet?ţenilor României privind situaţia din ţar? ?i din lume.

De asemenea, Traian B?sescu a omagiat în alocuţiunea sa memoria unor oameni precum Ghiţ? Ionescu, Mihai Cism?rescu, Noel Bernard ?i Vlad Georgescu, oameni care "au luptat cu altruism ?i pasiune pentru cunoa?terea ?i rostirea adev?rului". "?i elogiez pe Monica Lovinescu ?i pe Virgil Ierunca, cei care, exilându-se fizic, au continuat s? tr?iasc? zi de zi pentru poporul român, ţinând treaz?, prin emisiunile lor de neuitat de la Europa Liber?, con?tiinţa moral? a românilor. Subliniez rolul Ligii pentru Ap?rarea Drepturilor Omului din România de la Paris care, din 1977, a sensibilizat occidentul în problema abuzurilor petrecute în România", a subliniat Traian B?sescu.

Pre?edintele a spus c?, în numele statului român, î?i exprim? regretul ?i compasiunea pentru victimele dictaturii comuniste. "?n numele statului român, cer scuze celor care au suferit, familiilor lor, tuturor celor care, într-un fel sau altul, ?i-au v?zut destinele ruinate de abuzurile dictaturii", a afirmat pre?edintele.

Traian B?sescu le-a cerut senatorilor ?i deputaţilor s? susţin? declaraţia de condamnare a crimelor comunismului, de regret ?i de compasiune faţ? de victimele acestora, în spiritul Rezoluţiei nr. 1481 a Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei din 25 ianuarie 2006. ?eful statului a subliniat c? raportul Tism?neanu conţine numeroase propuneri pe care parlamentarii urmeaz? s? ?i le asume.

Pre?edintele a solicitat susţinerea, de c?tre Parlament, a declaraţiei sale de condamnare a crimelor comunismului, de regret ?i de compasiune faţ? de victimele acestuia, susţinând propunerile Comisiei privind stabilirea unei zile comemorative în memoria victimelor represiunii ?i terorii comuniste, precum ?i ridicarea în Capital? a unui Monument al Victimelor Comunismului.

"Susţin înfiinţarea în Bucure?ti a unui Muzeu al Dictaturii Comuniste din România. Acest muzeu va fi, în egal? m?sur?, un loc de memorie ?i unul al afirm?rii valorilor societ?ţii deschise. Pe lâng? Muzeu, este necesar? crearea unui centru de documentare destinat informaţiei publice, cu acces neîngr?dit, în care s? fie colecţionate documente esenţiale pentru înţelegerea fenomenului comunist, a universului concentraţionar, a propagandei ca mijloc de constrângere spiritual?", a spus Traian B?sescu.

?eful statului a propus, cu acest prilej, organizarea unei expoziţii permanente în cadrul Palatului Parlamentului, cu documente ilustrative pentru ideea de poliţie politic?, documente care s? fie reprezentative pentru fenomenul înc?lc?rii drepturilor civile fundamentale în România comunist?.

De asemenea, Traian B?sescu susţine organizarea unui ciclu de conferinţe în marile centre universitare din ţar?, în care s? fie prezentat conţinutul Raportului, însoţit de explicaţii, comentarii ?i documente ilustrative ?i propune formarea unui grup de cercet?tori, sub egida Administraţiei Prezidenţiale, care s? elaboreze, o Enciclopedie a comunismului românesc.

Pre?edintele Traian B?sescu a decis, la 5 aprilie a.c., înfiinţarea Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România, cu scopul de a elabora o sintez? ?tiinţific? privind crimele ?i abuzurile regimului comunist din România, de la înfiinţarea sa ?i pân? la Revoluţia din decembrie 1989.

Timp de opt luni, comisia a analizat principalele instituţii care au f?cut posibil? perpetuarea dictaturii comuniste, înc?lc?rile flagrante ale drepturilor omului ?i rolul unor personalit?ţi politice în menţinerea ?i funcţionarea acestui sistem.

Raportul, ce conţine peste 600 de pagini ?i mai multe anexe, examineaz? leg?tura dintre ideologia ?i practicile comunismului în România. Documentul asupra crimelor comunismului a stârnit deja reacţii dure din partea unor partide politice ?i politicieni care au contestat conţinutul acestuia.

Discursul pre?edintelui Traian B?sescu din Parlament a fost întrerupt în mai multe rânduri de parlamentarii PRM, în frunte cu Corneliu Vadim Tudor care, împreun? cu senatorul Nicolae Iorga, a fluturat prin faţa prezidiului un afi? imens cu chipul pre?edintelui postat dup? gratii. Pe afi? scria cu litere mari "Pu?c?ria mafioţilor", proiect care îi aparţine chiar liderului PRM, acela de a construi o închisoare pentru infractori. Pe poster, sub chipul lui Traian B?sescu era trecut ?i un num?r de pu?c?ria?.

Printre huiduieli, ţipete ?i cuvinte jignitoare din partea parlamentarilor opoziţiei, Traian B?sescu ?i-a continuat discursul privind condamnarea comunismului. "Hoţule!", "Flota comunist?!", "Mincinosule!", "Bea un ?priţ la Golden Blitz" sunt câteva dintre scand?rile rostite în cor de peremi?ti. Tribunele pline de "invitaţi" adu?i de Vadim au huiduit permanent împotriva ?efului statului.

?ntr-o atmosfer? extrem de tensionat? ?i în plin haos, un parlamentar PRM s-a ridicat ?i i-a pus pe pupitru lui B?sescu, în timp ce vorbea, o sticl? cu ?ampanie. Traian B?sescu nu a reacţionat, iar la un interval foarte scurt de timp, din direcţia opus? a s?lii, senatorul PD Marius Marinescu s-a dus ?i a luat sticla cu ?ampanie ?i s-a a?ezat la loc în banca sa.

Brusc, de la balconul lojelor cu invitaţi, cineva a atârnat un poster pe care scria "Rahova - La mulţi ani, tovar??e Ilici!". Nici unii liberali nu s-au l?sat mai prejos, ?i i-au strigat liderului PRM: "Halatul! Halatul! Cât e halatul?".

La final, pre?edintele Traian B?sescu a ţinut s? adauge câteva cuvinte. El le-a transmis senatorilor ?i deputaţilor c? documentul pe care l-a prezentat în Parlament are calitatea de act oficial al statului român ?i va fi asumat ca atare.

La ?edinţa comun? solemn? a Camerei Deputaţilor ?i Senatului au participat primul-ministru C?lin Popescu-T?riceanu, Prea Fericitul Teoctist, Regele Mihai I, fo?tii pre?edinţi ai Poloniei ?i Bulgariei, Lech Walensa ?i Jelio Jelev, precum ?i ministrul guvernului polonez Andrej Kazakiewicz, pre?edintele Institutului "L. Walensa", Piotr Gulczynski, vicepre?edintele Adun?rii Naţionale a Republicii Bulgaria, Filip Dimitrov, ?i senatorul în Parlamentul Republicii Cehia Jaromir Stetina.

Printre invitaţi s-au num?rat Doina Cornea ?i Ana Blandiana, precum ?i surorile lui Corneliu Coposu.
ROMPRES
Other articles
2007/11/1 17:33:05 - Apelul FDRM
2007/10/26 17:50:00 - Nout?ţi de la Editura POLIROM
2007/10/26 17:40:00 - Nout?ţi de la Editura POLIROM
2007/10/26 17:00:00 - Nout?ţi la TVRi
2007/10/26 15:00:00 - Nout?ţi de la Editura POLIROM
2007/10/25 18:14:50 - Guvernul î?i asum? r?spunderea
2007/10/25 3:58:22 - Limba moldoveneasc? ?
2007/10/24 17:00:00 - De la Editura Comunicare.ro
2007/10/24 16:20:00 - Nout?ţi de la Editura POLIROM
2007/10/24 4:30:00 - Nout?ţi de la Editura CARTEA ROM?NEASC?
2007/10/24 4:20:00 - Pre?edintele ţ?rii a semnat
2007/10/18 15:30:00 - Boto?ani - Laval
2007/10/18 9:36:15 - Film documentar
2007/10/18 8:40:00 - Cristian Mungiu în curs? pentru Oscar
2007/10/16 17:30:00 - Târgul de carte de la Frankfurt
2007/10/16 16:20:00 - Poliromul va publica scrierile lui Doris Lessing
2007/10/16 15:30:00 - Dosarele arse
2007/10/14 14:03:22 - Laureatul Nobel pentru chimie
2007/10/14 13:40:00 - Transfuziile de sânge
2007/10/14 13:30:00 - Premiul P?cii

trafic ranking
'use strict';