ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγαπητοί φίλες και φίλοι επισκέπτες

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του μεγαλυτέρου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας μας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με πραγματικά καθολικό χαρακτήρα. Σκοπός της ιστοσελίδας μας είναι να σας κάνει, με τον δυνατό συντομότερο τρόπο, κοινωνούς της ιστορίας και της παράδοσης του ΑΠΘ, να έχετε μια αρχική κατατόπιση για την σημερινή κατάστασή του, και να σας δώσει μια μικρή εικόνα της στρατηγικής και των μεσο-βραχυπρόθεσμων στόχων του.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσα στην περίπου 80χρονη πορεία του, κατόρθωσε να είναι, εκτός από το μεγαλύτερο, το πληρέστερο Πανεπιστήμιο, αφού έχει τον μεγαλύτερο αριθμό Τμημάτων και γνωστικών επιστημονικών αντικειμένων. Θεωρούμε ότι αέναη προσπάθειά μας πρέπει να είναι η παραμονή στην πρωτοπορία, όχι μόνο των ποσοτικών μεγεθών, αλλά κυρίως των ποιοτικών.

Διαμορφώσαμε τέσσερις πυλώνες δράσεως του ΑΠΘ, που είναι η εκπαίδευση, η έρευνα, ο συντονισμός, και η σχέση με την κοινωνία. Αξονική κατεύθυνση της δράσεώς μας, είναι η νεωτερικότητα στην εκπαίδευση, η διεπιστημονικότητα σε συνδυασμό με τη διεύρυνση και την κινητικότητα στην έρευνα, η λυσιτέλεια και η αποκέντρωση στον συντονισμό, και η ώσμωση με την κοινωνία.

Το Πανεπιστήμιο είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος «ολοκλήρωσης» των ανθρώπων που συμμετέχουν σ΄ όλες τις λειτουργίες του, ως ακαδημαϊκοί πολίτες, με αίσθημα προσωπικής και συλλογικής ευθύνης. Είναι πολύτιμη η διαφύλαξη των προσωπικών μας δικαιωμάτων, αλλά πρέπει να είναι ακόμη πολυτιμότερος ο σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων.

Θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι αγωγός που οδηγεί αυτόματα στην απόκτηση του πτυχίου, με την απομνημόνευση ετοιμοπαράδοτων γνώσεων, και ότι δεν πρέπει να ανέχεται την πνευματική τυποποίηση. Είναι χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών, που καλλιεργεί την επιστημονική πολυφωνία, και την ανάπτυξη κριτικής και αναλυτικής σκέψης, μέσα από συνεχή σχεδιασμό και δυναμική προσπάθεια. Η γνώση κατακτάται με πληρότητα όταν την αναζητεί κανείς, και όχι όταν του την επιβάλλουν.

Οι αρχές αυτές προσδιορίζουν και την έννοια του Ακαδημαϊκού ασύλου, το οποίο έχει υποστεί στην πράξη πάμπολλες στρεβλώσεις, μία από τις οποίες είναι η ταύτισή του με την άσκηση βίας. Ακαδημαϊκό άσυλο και βία είναι εξ ορισμού έννοιες αντιφατικές. Αλίμονο εάν σε μια δημοκρατία απαιτείται βία για να βιωθεί το ακαδημαϊκό άσυλο. Το άσυλο βρίσκεται στο πνεύμα μας, στην κριτική προσέγγιση, στην ελευθερία του σκέπτεσθαι, στην αναθεώρηση των γνώσεών μας, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, αλλά εξίσου στο σεβασμό του δικαιώματος των άλλων, στη συνθετική επίλυση προβλημάτων, στην αμφισβήτηση. Με έναν λόγο: στην αγάπη για το μυαλό του άλλου. Το άσυλο είναι το πνεύμα μας και η ελευθερία του, η οποία όμως πρέπει να υποκλίνεται πρώτα στο πνεύμα και στην ελευθερία του άλλου.

Κλείνοντας τον σύντομο αυτόν χαιρετισμό, σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστοχώρο μας, και ευχόμαστε οι σελίδες του, αλλά και το ΑΠΘ, να σας φανεί χρήσιμο, με λειτουργικότητα και αλληλεπίδραση.

Ο Πρύτανης

Αναστάσιος Μάνθος

Οι Αντιπρυτάνεις

Αθανασία Τσατσάκου
Σταύρος Πανάς
Ανδρέας Γιαννακουδάκης