Ministerie van Openbare Werken en Overheidsdiensten van Canada
Logo van de Canadese regering
Alle menu's overslaanNaar het hoofdmenu  Français  Contact  Help  Zoeken  Site van Canada
   English  Startpagina  Publicaties  Taal Update
   Español  Vertaalbureau  Schrijfhulp
   Português  Italiano      
 
Vertaalbureau - De Pavel terminologie tutorial
Algemene inleiding
Onderzoeks-
principes
Methodologie voor het opstellen van terminologiefiches
Hulpmiddelen
Normalisatie
Aanvullende informatie
Verklarende woordenlijst
 
Taalkundige artikelen van Silvia Pavel
 

Algemene inleiding

Voorwoord

In de loop der jaren is het Vertaalbureau van de Canadese regering er in geslaagd een methodologie voor terminologisch onderzoek en normalisatie te ontwikkelen en op punt te stellen, en de TERMIUM® databank te ontwikkelen om de resultaten hiervan op te slaan, te beheren en te verdelen. Door onze samenwerking met andere actoren in de taalindustrie wereldwijd, hebben wij bijgedragen tot het vastleggen van terminologieprincipes en -methodes die internationaal erkend worden, en hebben wij ervoor gezorgd dat deze weerspiegeld worden in onze methodes.

Het belang van correcte terminologie voor accurate en doeltreffende communicatie in vaktalen is steeds duidelijker geworden, net zoals de behoefte aan normalisatie van de terminologie die gebruikt wordt door groepen van individuen en organisaties met gemeenschappelijke interesses. We begonnen daarom te zoeken naar manieren om de verworven kennis van terminologie-normalisatieprocessen te delen met Canadese ambtenaren en andere groepen die geïnteresseerd waren in een consequent terminologiegebruik op nationaal en internationaal niveau, en we beslisten een tutorial voor te bereiden.

Op het moment dat wij begonnen de verschillende mogelijkheden voor de verspreiding van de tutorial af te wegen, waren de mogelijkheden om zelfstudiecursussen on line aan te bieden op het Internet in volle ontwikkeling. De Canadese federale regering en, in het bijzonder, het Ministerie van Openbare Werken en Overheidsdiensten van Canada zijn belangrijke voorstanders van e-learning in al zijn vormen. Het Vertaalbureau heeft het geluk deel uit te maken van dergelijke vooruitziende regering, die een voortrekkersrol speelt op het vlak van e-goverment. Wij zijn verheugd en trots u deze on line, interactieve terminologie tutorial te kunnen aanbieden, met dank aan onze regering en haar steun voor e-learninginitiatieven, en een erg productieve samenwerking tussen de overheid en de private sector.

Het doel van de tutorial is u een overzicht van terminologische principes, methodes en hulpmiddelen te bieden om u door het terminologienormalisatieproces te gidsen, opdat u hiermee vertrouwd zou raken en zo kan bijdragen tot een consequent terminologiegebruik in uw organisatie. We hopen dat u zowel de inhoud als de vorm nuttig, interessant en zelfs leuk zal vinden.

Francine Kennedy
Voorzitter en CEO
Vertaalbureau
Ministerie van Openbare Werken en Overheidsdiensten van Canada


Dankbetuiging

Het opstellen van een on line tutorial was een volledig nieuwe ervaring voor het ontwikkelingsteam. Het was een aantrekkelijk concept, maar we moesten nog veel leren. We willen de groepsleden van het ENS eLearning project bedanken, en in het bijzonder Denis Parisien, voor hun deskundige begeleiding, hun uitmuntend projectbeheer, hun informaticavaardigheden - en hun geduld! Het "e"-gedeelte van uw e-learning ervaring is volledig aan hen te danken.

Volgende leden van het Vertaalbureau maakten deel uit van het ontwikkelingsteam verantwoordelijk voor de inhoud van de tutorial:

 • Silvia Pavel en Christian Beké, diensthoofden van de Professional Development Division, Directoraat voor Terminologienormalisatie
 • Christine Hug, teamleider verantwoordelijk voor terminotiek
 • Christine Leonhardt, teamleider verantwoordelijk voor Termium® Management Service
 • Claude Gauthier and Jean Charbonneau, algemene technici
 • François Mouzard, teamleider verantwoordelijk voor opleidingscoördinatie, electronisch uitgeven en projectcoördinator
 • Diane Lafrance, documentaliste
 • Melissa Ehgoetz, stagiaire.

Ik wil mijn oprechte waardering uitdrukken voor al deze mensen en voor al het uitstekende werk dat zij verricht hebben om deze interactieve, on line terminologie tutorial te helpen verwezenlijken.

Het team wil ook Nelida Chan bedanken voor het voorbereiden van de module over normalisatie en het reviseren van ander modules. Nelida werkt als terminologe voor de regering van Ontario en is al geruime tijd terminologielector aan het Glendon College van de York University in Toronto. Zij is ook de internationale convenor en projectleider van Werkgroep 3 van ISO Subcommissie 1 van Technisch Comité 37. Zij is ook verantwoordelijk voor ISO-normen 704 "Terminologiewerk - Beginselen en methoden" en ISO 1087-1 "Terminologie - Woordenlijst - Deel 1: Theorie en Toepassing". Nelida's kennis, ervaring en expertise waren voor ons van onschatbare waarde.

The pilootversie van de tutorial werd getest en geëvalueerd door verschillende specialisten in Canada en daarbuiten:

 • Carole Carlson, vertaler, Manitoba Education, Citizenship and Youth, Winnipeg, Canada
 • Julie Gagnon, terminologe, Canada Post, Ottawa, Canada
 • Carolina Herrera, terminologe, School of Translation and Interpretation, Ottawa, Canada
 • Dr Jake Knoppers, computer ingenieur, Standards Council of Canada, Ottawa
 • Dr Frieda Steurs, departementshoofd Toegepaste Taalkunde, Antwerpen, België

Hun constructieve commentaar wordt ten zeerste geapprecieerd en heeft bijgedragen tot de gebruiksvriendelijkheid van deze tutorial.

François Mouzard
Directoraat voor Terminologienormalisatie
Vertaalbureau
Ministerie van Openbare Werken en Overheidsdiensten van Canada


Inhoudstafel

1.1. Algemene inleiding

1.1.1. Navigeren door de cursus

1.1.2. Inleiding tot de cursus

1.1.3. Basisbegrippen en tips

1.2. Terminologie

1.2.1. Inleiding — Terminologie

1.2.2. Wat is terminologie?

1.2.3. Doelstellingen en voordelen

1.2.4. Term versus woord

1.2.5. Enkelvoudige en samengestelde termen

1.2.6. Vergelijkende en eentalige terminologie

1.4.5. Samenvatting

1.3. Activiteiten

1.3.1. Inleiding — Activiteiten

1.3.2. Rol van de terminologiemanager

1.3.3. Termextractie

1.3.4. Termonderzoek versus woordenschatonderzoek

1.3.5. Terminologiedossier

1.3.6. Normalisatiecommissies

1.3.7. Terminologiefiches

1.3.8. Gegevensbeheer

1.3.9. Producten

1.3.10 Samenvatting

1.4. Producten

1.4.1. Inleiding — Producten

1.4.2. Publicaties

1.4.3. Terminologiedatabases

1.4.4. Terminologienormen

1.4.5. Samenvatting

1.5. Samenvatting — OverzichtBovenaan pagina

Geüpdatet door de Klantendienst
Update:  2008-11-21