Hemsida
Diagram
Ecovision

Börsvision
Lediga Platser Länkar

Aktievision AB bildades 1984, med ambitionen att erbjuda börskurser i realtid till finansaktörer och placerare. Satellitöverföring av realtidskurser via systemet Ecovision som introducerades 1991 är nu företagets huvudprodukt. Ecovision har under 90-talet expanderat och utökat sin verksamhet till Norge, Danmark och Storbritannien. 1993 började Aktievision även erbjuda kurser via 071-nummer, modempool och internet via Börsvision. I september 1996 startades även Nyhetsbyrån Ticker AB med inriktningen att vara först med alla kurspåverkande nyheter.

Idag består Aktievisionskoncernen av moderbolaget Aktievision AB samt de helägda dotterbolagen Ecovision Norge, Ecovision Danmark, Ecovison UK, Ecovision institute samt Nyhetsbyrån Ticker AB. Våra kunder är fondkommissionärer, banker, företagens finansavdelningar och privatplacerare. De har höga krav på driftsäkerhet som vi tillgodoser med senaste teknik och trygga backuprutiner.

Omsättningsutveckling

Under 90-talet har vi haft en stabil tillväxttakt på mellan 20 och 40 % varje år.

Kontor

Ni kan ta kontakt med oss på något av våra kontor. Vi finns på följande ställen:

Stockholm
Jungfrugatan 18
114 44 Stockholm.
Tel.nr: 08-663 28 50
Fax nr: 08-663 28 48
Göteborg
Ekonomivägen 4
436 33 Göteborg
Tel.nr: 031-68 14 38
Fax nr: 031-68 37 85
Oslo
Aker Brygge
Holmens gate 4
N-0250 Oslo
Tel.nr: +47 22 831210
Fax nr:+47 22 832470
Köpenhamn
Enghave 14
DK-2960 Rungsted Kyst
Tel.nr:+45 45 767277
Fax nr:+45 45 767278© Ecovision 1997, e-mail webmaster@aktievision.se