Szkolenia lotnicze

Enter Air posiada własny ośrodek szkoleń lotniczych.  Zgodnie z przyznanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego certyfikatem, Enter Air został uznany za zdolnego do prowadzenia działalności w lotnictwie cywilnym w zakresie:

 • szkoleń teoretycznych i praktycznych do uzyskania uprawnienia na typ samolotu B737 300-900 połączone ze szkoleniem we współpracy w załodze wieloosobowej (MCC),
 • szkoleń teoretycznych i praktycznych do uzyskania uprawnienia instruktora typu TRI (MPA): B737 300-900,
 • szkoleń teoretycznych i praktycznych do uzyskania upoważnienia instruktora symulatorowego SFI(A) na typ: B737 300-900,
 • szkoleń teoretycznych i praktycznych do uzyskania uprawnienia na typ samolotu B737 300-900 - ZFTT.

 

Marzenia o licencji pilota rozpoczyna się od szkolenia przygotowującego do licencji pilota samolotowego turystycznego - PPL (A), a następnie licencji zawodowej - CPL (A). Oba szkolenia  składają się z części teoretycznych oraz praktycznych. Szkolenia takie oferujemy przy współpracy z firmą

 

Kandydatom na pilotów linii Enter Air stawiane są następujące wymagania:

 • posiadanie licencji pilota liniowego ATPL lub licencji pilota zawodowego CPL;
 • minimalne wykształcenie średnie;
 • ukończone 21 lat;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego kategorii I- wg JAR-FCL 3;
 • zaświadczenie o niekaralności i braku uzależnień;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. Level 4- wg wymogów ICAO i wpisany do licencji);

 

Szkolenie pilota samolotu B737 dzieli się na dwa zasadnicze etapy: szkolenie teoretyczne i szkolenie praktyczne.

 

Szkolenie teoretyczne prowadzone jest w trybie stacjonarnym i przeprowadzane jest przez upoważnionych instruktorów posiadających uprawnienia na  typ B737 .

 

Zajęcia w Ośrodku Szkolenia na typ TRTO ENTER AIR odbywają się w formie: wykładów, szkolenia z wykorzystaniem sprzętu komputerowego (CBT) i ćwiczeń. Szkolenie CBT jest to forma samodzielnego nauczania metoda komputerową. Szkolenie to uzupełniane jest wykładami prowadzonymi przez upoważnione osoby posiadające niezbędna wiedzę z zakresu będącego tematem wykładu.

 

Szkolenie praktyczne, również pod nadzorem doświadczonych instruktorów B737 dzieli się na dwa etapy:

 • etap pierwszy to loty szkolne (loty na „pustym" samolocie);
 • etap drugi to loty praktykanckie na linii (loty rejsowe).

 

Po zakończeniu pierwszego etapu (loty szkolne) kandydat uzyskuje wpis do licencji uprawniający go do wykonywania lotów na samolocie B737 (TR B737) a następnie rozpoczyna szkolenie  praktyczne na linii (etap drugi).

 

Każdy etap szkolenia zakończony jest egzaminem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

printer icon Wersja do druku